Mobilių įrenginių nukreipimas su nginx

Kaip nukreipti visus mobilius vartotojus į kitą nuorodą, jei VPS naudoja nginx. Kol naudojau apache, tiesiog WP .htaccess faile įrašydavau:

Marius

Nginx nenaudoja .htaccess failų, visa konfiguracija vyksta /etc/nginx/nginx.conf faile ir papildomuose failuose /etc/nginx/sites-enabled/* kataloge. Konkreti vieta kur įterpti šį kodą priklauso nuo jūsų konfiguracijos, mano VPS (Ubuntu) tai būtų /etc/nginx/sites-enabled/domain.lt failas. Tame faile yra server direktyva, panaši į žemiau pateiktą.

Šiuo atveju mobilių įrenginių nukreipimas pateikiamas žemiau esančiame pavyzdyje (9-24 eilutės). Tiesa, regex’as mobilių įrenginių atpažinimui čia yra gerokai sudėtingesnis, nei jūsų pavyzdyje.

Šaltinis: cyberciti.biz